ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΕΞ

Να γίνει ο Θεός η ζωή μας

Νοεμβρίου 17, 2017 στις 18:51 μμ

Κράτησε πριν απ’ όλα τη μνήμη του Θεού και την ειρήνη της καρδιάς. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σένα, […]

Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex

Οκτώβριος 29, 2016 στις 12:21 μμ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ESSEX Κύριε, ασθενής ειμί. Συ οίδας τούτο. Μη υπερίδης με.