ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ…

Loading...


Έτσι μας ομιλεί ο Κύριος:

 Με ονομάζεται Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε.
 Με ονομάζεται Φως, αλλά δεν με βλέπετε.
 Με ονομάζεται Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε.
 Με ονομάζεται Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε.
 Με ονομάζεται Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε.
 Με ονομάζεται Αιώνιον, αλλά δεν ζητείτε.
 Με ονομάζεται Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε.
 Με ονομάζεται Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε.

 Το άρθρο επιμελήθηκε ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος