Ποιος νηστεύει καλύτερα πάτερ σε περίοδο νηστείας;

Loading...


+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Ποιός καλύτερα σέ περίοδο ;