ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ «ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ» ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ…

Loading...


Ο Γέροντας είπε:
«Τον πνευματικό αγώνα να τον κάνεις απαλά, χωρίς βία. Να μην πολεμάς τις αδυναμίες σου, άλλα να τις μεταμορφώνεις σε δυνάμεις. «Όταν είναι σκοτάδι στο δωμάτιο, τι κάνεις; Πολεμάς να το διώξεις; Διώχνεται το σκοτάδι; Ανάβεις το φως και φεύγει το σκοτάδι. Ή ψυχή εχει έναν ανθώνα κι έναν άγκαθώνα. Μην καταγίνεσαι να ξεριζώνεις τ’ αγκάθια, μόνο να ποτίζεις τον ανθώνα» όλο το νερό να το κατευθύνεις εκεί και τ’ αγκάθια θα ξεραθούν».



Ετικέτες