Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα…

Loading...


Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα.

Διότι και τα δύο είναι πολύ μισητά και δίνουν υποψία,
πως είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόληψη για τον εαυτό σου. 

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης