Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς: Η ψευτοπαιδεία τους δημιουργεί μόνον ανθρωπίσκους

Loading...


Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Ανθρωπιστική και Θεανθρωπίνη Παιδεία», εν «Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός» εκδ. «Ορθ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 193· 199 Ηλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Εισ. Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τα κατωτέρω ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ έχουν γραφεί ήδη προ πεντηκονταετίας.

Σήμερα κατανοούνται πλήρως. Παντού ανθρωπίσκοι. Παραγωγή «κλασμάτων ανθρώπων»!
.             

  Την Παιδείαν άνευ αγιότητος, δηλαδή την παιδείαν άνευ του αγιασμού διά του Αγίου Πνεύματος και άνευ της τελειοποιήσεως και ολοκληρώσεως του ανθρώπου διά του Θεανθρώπου, την άθεον παιδείαν επενόησεν η Ευρώπη εις την ανθρωπιστικήν ειδωλολατρίαν της. Είναι αδιάφορον εάν η ειδωλολατρία αυτή εκδηλούται εις την θεοποίησιν του πάπα η εις την θεοποίησιν της κουλτούρας, της επιστήμης, της πολιτικής, της μόδας. Παντού η κυρία επιδίωξις είναι να οργανωθή και ο άνθρωπος και η κοινωνία και ο κόσμος άνευ του Θεού, άνευ του Χριστού. Τούτο ισχύει και διά την παιδείαν. Καί εκεί η κυρία επιδίωξις είναι να φωτισθή ο άνθρωπος και η ανθρωπότης χωρίς Χριστόν τον Θεόν.

.                  […] Δεν βλέπετε ότι η ευρωπαική ανθρωπιστική παιδεία έχει δημιουργήσει μόνον ανθρωπίσκους και με αυτούς έχει κατοικήσει την Ευρώπην;[…] Παντού ευρίσκεις υπανάπτυκτον άνθρωπον, κλάσματα και αποκόμματα ανθρώπου· ουδαμού θα εύρης σώον και ολόκληρον άνθρωπον!Ετικέτες