Τα Θυρανοιξια της εξαρχίας του Πανάγιου Τάφου στη Λευκωσία (φωτο & video)

Loading...


Το εσπέρας της Πέμπτης, 15ης/28ης Νοεμβρίου 2013, έλαβε χώραν η τελετή των «θυρανοιξίων» της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου, της κειμένης πλησίον της Αρχιεπισκοπής Κύπρου εις την Λευκωσίαν.

Η τελετή αύτη συνέπεσε με την παραμονήν της μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του μαρτυρήσαντος παρά το Φρέαρ του Ιακώβ το έτος 1979 και καταταγέντος εις το Συναξάριον των Ιερομαρτύρων διά πράξεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ίνα εορτάζη την ημέραν του μαρτυρίου αυτού, την 16ην/29ην Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Η εγκαινιασθείσα Εξαρχία του Παναγίου Τάφου ανηγέρθη σχεδόν εξ ερειπίων και συνετηρήθη χάρις εις την έγκρισιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, εις την ευλογίαν, στήριξιν και προστασίαν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τας αόκνους προσπαθείας του εν Κύπρω αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, εις τας δαπάνας ευσεβών δωρητών και κυρίως εις την σημαντικωτάτην χορηγίαν του ευσεβούς προσκυνητού κ. Ιγκόρ Αλτούσκιν.

Της τελετής των «θυρανοιξίων» προεξήρξεν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Τιμόθεος και παρέστησαν, ο αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων εις το χωρίον Μπετσαχούρ Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος ως αντιπρόσωπος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, ο οποίος και μετέφερε τεμάχιον του αγίου λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, καθ’ ότι ο κυρίως ναός της Εξαρχίας είναι αφιερωμένος εις την Ανάληψιν του Κυρίου, παρεκκλήσιον δε αυτής εις τον Άγιον ιερομάρτυρα Φιλούμενον, ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Κηρυνείας κ. Χρυσόστομος, ο Πρέσβυς της Ελλάδος εις την Κύπρον κ. Βασίλειος Παπαιωάννου και εκπρόσωποι της Δημαρχίας Λευκωσίας και πολύς λαός.

Την επομένην, Παρασκευήν, 16ην/29ην Νοεμβρίου 2013, εγένετο Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συλλειτουργούντων του Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου, και ιερέων της Αρχιεπισκοπής και Μητροπόλεων της Κύπρου.

Τόσον κατά την τελετήν των θυρανοιξίων, όσον και κατά την Θείαν Λειτουργίαν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων ηυχαρίστησε τον Θεόν τον αξιώσαντα ημάς να φθάσωμεν εις την τελετήν των «θυρανοιξίων», την Αρχιεπισκοπήν Κύπρου, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, τους δωρητάς, τον συμμετασχόντα λαόν και ηυχήθη, όπως εις σύντομον χρονικόν διάστημα λάβη χώραν και η τελετή των εγκαινίων, ίνα η Εξαρχία λειτουργή πλήρως και παραμένη ως σύνδεσμος των δύο αρχαίων αποστολικών Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ και της Κύπρου προς εξυπηρέτησιν και όφελος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και της Κύπρου και των ευλαβών Κυπρίων προσκυνητών.

{youtube}pZrbZj8THSc{/youtube}

alt
alt
alt
alt
alt