Τα Θεοφάνεια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη εορτάστηκαν και φέτος τα Αγια στο .

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν του :

Την Πέμπτην, 6ην / 19ην Ιανουαρίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή των Θεοφανίων ή Επιφανίων, ήτοι η μνήμη του γεγονότος της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπό Ιωάννου του Προδρόμου εις τον Ιορδάνην ποταμόν, ότε η ανθρωπότης έσχε και Τριαδικήν Επιφάνειαν, Ιησούν τον Χριστόν βαπτιζόμενον, το Πνεύμα το Άγιον εν είδει περιστεράς «χρίον τούτον θεουργικώ ελαίω» και τον Πατέρα, μαρτυρούντα εξ ουρανών «ούτός εστι ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα», (Ματθ. 3,17).

Την πρωίαν εωρτάσθη η εορτή των Θεοφανίων εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Ενταύθα εις το Καθολικόν εις το τέλος του Όρθρου ο Μακαριώτατος ετέλεσε την ακολουθίαν του Μεγάλου Αγιασμού, του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου Αριστοβούλου ψάλλοντος δεξιά και του κ. Αλβανού αριστερά τα τροπάρια «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων», «Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις…» και το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε», των κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, και των νηστευσάντων πιστών λαμβανόντων τον Μεγάλον Αγιασμόν.

Εν συνεχεία ήρξατο η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος του και συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, των παρεπιδημούντων Μητροπολίτου Ζαγκίρε κ. Στεφάνου και Επισκόπου Βορείου Αμερικής κ. Σάββα εκ του Πατριαρχείου της Γεωργίας, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Διαβάστε εδώ:  Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Νίκο Τόσκα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Εις το τέλος της θείας Λειτουργίας οι προετοιμασμένοι πιστοί εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, ακολούθως δε έλαβον τον Μεγάλον Αγιασμόν.

Μετά την Απόλυσιν ηκολούθησεν η άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις πάντας τον φωτισμόν του βαπτισθέντος και επιφανέντος Χριστού του Θεού ημών και οι πληρούντες την αίθουσαν πιστοί ησπάσθησαν την χείρα Αυτού και έλαβον την ευλογίαν Αυτού.