Ο Τέρενς Κουίκ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


ΕΠΙ ΤΗ

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους εορτασμούς για την Κοίμηση της Θεοτόκου, και είχε συνάντηση με τον .

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Το απόγευμα της Παρασκευής, 13ης /26ης Αυγούστου 2016, ο κ. Τέρενς Νικόλαος Κουίκ, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδος, συνοδευόμενος υπό του βοηθού αυτού Κωνσταντίνου Μειμάρη, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις τας εορτάς των Εγκωμίων και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 14ην-15ην / 27ην-28ην Αυγούστου 2016.

Τον κ. Κουίκ εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον κ. Κουίκ περί της επικρατούσης διαθρησκειακής καταστάσεως εις Ιεροσόλυμα, περί του εξισορροπητικού και ειρηνευτικού ρόλου του Πατριαρχείου και περί του επιτελουμένου έργου, τη προσωπική συμπαραστάσει του Πρωθυπουργού της Ελλάδος της ανακαινίσεως του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, εργασιών και δωρητών διά την επιτέλεσιν αυτού .

Ευχαριστών ο κ. Κουίκ, εξέφρασε την χαράν αυτού επί τη επισκέψει και επί τη συμμετοχή αυτού εις τους εν Γεθσημανή εορτασμούς κατά την επομένην και μεθεπομένην ημέραν, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

2808JER (1).jpg
2808JER (2).jpg
2808JER (3).jpg
2808JER (4).jpg