Γέροντας Σωφρόνιος: Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω…

Loading...


ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

Τρία πράγματα δεν μπορώ να :

1) χωρίς δόγµα.

2) Χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία.
3) Χριστιανισμό χωρίς άσκηση.

Καί τα τρία αυτά, Εκκλησία, δογµα και ασκητική, δηλαδή Χριστιανική άσκηση, συνιστούν για µένα ενιαία ζωή.

Γέρων Σωφρόνιος του Έσσεξ