Τα Εγκώμια της Θεοτόκου στη Γεσθημανή (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου τελέσθηκε η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή, που βρίσκεται ενώπιον του Θεομητορικού αυτής μνήματος.

Για αυτή την κατανυκτική και μοναδική ακολουθία ξεκίνησε μακρά πομπή των Αγιοταφιτών Πατέρων, στους οποίους προσετέθησαν ιερείς των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και προσκυνητές από το Πατριαρχείο. Η πομπή διέσχισε την οδό του Μαρτυρίου, διερχομένη προ των Ιερών Μονών του αγίου Χαραλάμπους, Πραιτωρίου, και Θεοπατόρων αγίων Ιωακείμ και Άννης, εξήλθε της Πύλης των Λεόντων και διελθούσα προ της Μονής του Αγίου Στεφάνου, κατέληξε στο ηγουμενείο της Γεθσημανής.

Εκεί κάθισε ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς, μέχρις ότου να φτάσουν οι ιερείς, ενεδύθησαν τα άμφια αυτών και παρετάχθησαν εις την αυλήν του ιερού Προσκυνήματος της Γεθσημανής διά την Προϋπάντησιν του Μακαριωτάτου.

Μόλις έφτασε ο Μακαριώτατος, ευλόγησε το θυμίαμα και εισήλθε στον ιερόν Ναόν, των ιερέων προπορευομένων και των ψαλτών υπό την Διεύθυνσιν του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστασεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ψαλλόντων «Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας».

Άμα τη προσκυνήσει εις το Θεομητορικόν Μνήμα, ο Μακαριώτατος ανήλθεν εις τον Θρόνον, ένθα και προσελθόντες οι ιερείς έλαβον καιρόν και ενεδύθησαν οι Αρχιερείς, και του Επιταφίου μετά της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το μέσον του Ναού υπό των ιερεων τοποθετηθέντος, ήρξατο η ακολουθία των Εγκωμίων, ψαλλομένων εις τρεις στάσεις:

Α. «Η αγνή εν τάφω κατετέθης βαβαί»,

Β. «Άξιόν εστιν, μεγαλύνειν σε την θεοδόχον» και

Γ. «Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου», τη συμμετοχή πολλού λαού εντοπίων και προκυνητών, παρουσία δε του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Με τη λήξη της γ’ στάσεως και προ των Ευλογηταρίων εξεφώνησε τον λόγον της ημέρας ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος.

Ότε εψάλησαν οι Αίνοι και προσεκύνησαν οι Αρχιερείς και οι Ιερείς και εις το Άγιος ο Θεός της Δοξολογίας, οι ιερείς κρατούντες τον Επιτάφιον, ήλθον εις τας βαθμίδας της εισόδου του Ναού, ένθα ο Μακαριώτατος ανέπεμψε δέησιν υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου.

Εν τέλει οι ιερείς έφερον τον Επιτάφιον εις των χώρον της Πλατυτέρας, νοτίως του Θεομητορικού Μνήματος, ένθα ανεπέμφθη και πάλιν δέησις και εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός.

 Άμα τη απολύσει ο καθηγούμενος π. Νεκτάριος εδεξιώθη την Πατριαρχικήν και Ιερατικήν συνοδείαν και προσκυνητάς εις το ηγουμενείον δι’ οπωρών, σύκων και σταφυλών και διά ψυχρού ύδατος προς ανάπαυσιν εκ της δίψης και του κόπου διά την τιμήν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της εν υπακοή και αφοσιώσει συνεργησάσης εις το μυστήριον της σωτηρίας ημών.Ετικέτες

tilegrafima.gr