Στον αέρα η Πανορθόδοξη! Πικρία και από την Αντιόχεια για τη στάση του Φαναρίου στο θέμα του Κατάρ

Loading...


Ενός κακού μύρια έπονται για την Πανορθόδοξη η οποία πλέον κυριολεκτικά καρκινοβατεί! Μετά την κόντρα Σέρβων-Ρουμάνων που αποκάλυψε το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, μετά και τη βουλγαρική βόμβα για απουσία της Βουλγαρικής Εκκλησίας αν δεν μετατεθεί η ημερομηνία εν ελθέτω χρόνο, ήρθε με χθεσινή της ανακοίνωση και η Αντιόχεια να δηλώσει πως αφού δεν υπάρχει ενότητα δεν υπάρχει λόγος σύγκλισης της Αγίας & Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη.

Η Αντιόχεια δηλώνει ενοχλημένη από την απόφαση του Φαναρίου να συστήσει επιτροπή για το θέμα του Κατάρ μετά την Πανορθόδοξη

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η αντιοχειανή Σύνοδος: 

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αντιοχείας και Πάσης Ανατολής

Balamand, τη 1η Ιουνίου 2016

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας μετά θλίψεως και εκπλήξεως, επληροφορήθη περί της αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, με ημερομηνία την 31ην Μαίου ε.ε, η οποία προβλέπει «την σύστασιν, αμέσως μετά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, Επιτροπής εξ αντιπροσώπων αμφοτέρων των ενδιαφερομένων Εκκλησιών [της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων], υπό την συντονιστικήν ευθύνην του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς μελέτην του ζητήματος και εξεύρεσιν κοινώς αποδεκτής λύσεως».

Η Εκκλησία της Αντιοχείας σημειώνει με πόνον ότι η απόφαση αυτή δηλώνει ουσιαστικώς την παραίτηση από τις εντατικές προσπάθειες, που καταβάλλονται συνεχώς και για διάστημα πέραν των τριών ετών, δηλαδή από την ημερομηνία της εισπηδήσεως που διέπραξε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, προσβάλλουσα τοιουτοτρόπως την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Αντιόχειας εις Κατάρ. Το Πατριαρχείο Αντιοχείας ανέλαβε κατά το ως άνω διάστημα πολυάριθμες ειρηνικές και συμφιλιωτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πρότεινε μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώστε να βρεθεί οριστική λύση για την παραβίαση. Αυτό που προξενεί περισσότερο πόνο είναι ότι οι προσπάθειες αυτές, οι οποίες έγιναν όλο και πιο εντατικές παράλληλα με τις προετοιμασίες για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποσκοπούσαν στην εξεύρεση εκκλησιαστικής και οριστικής λύσεως της εισπηδήσεως πριν από την έναρξη της Μεγάλης Συνόδου, ούτως ώστε η Σύνοδος να φανερώσει την ενότητα της Ορθοδοξίας, η οποία θα αποκρυσταλλωνόταν με το εναρκτήριο Συλλείτουργο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου στην όντως μεγάλη αυτή εορτή, με τη συμμετοχή όλων των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, αποτελεί την ευθύτατη και ορθή οδό προς την εξέταση όλων των ζητημάτων που απασχολούν την Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν και την έκφραση της ομοφωνίας επ’ αυτών.

Η νέα όμως κατάσταση, που δημιουργείται εκ της αναβολής της επιλύσεως της εν λόγω παραβάσεως μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, αφαιρεί από την επικείμενη Σύνοδο τον επιθυμητό σκοπό της συγκλήσεως αυτής, ήτοι «την έκφραση της ενότητας της Ορθοδοξίας». Διά τούτο η μη ανταπόκριση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις ειρηνικές προτάσεις του Πατριαρχείου Αντιόχειας απειλεί τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου κατά την ορισθείσα ημερομηνία, κίνδυνος περί του οποίου έχει από καιρού επισημάνει η Εκκλησία της Αντιοχείας.

Σήμερα καλούμε όλες τις Αυτοκεφάλες Ορθόδοξες Εκκλησίες να εργαστούν εντατικώς ώστε να περιφρουρηθεί η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών έναντι των κινδύνων που την απειλούν. Η καθ’ Ημάς Ιερά Σύνοδος εντός του πλαισίου των ανοικτών αυτής συνεδριάσεων θα εργασθεί εντός των επομένων ημερών, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και θα λάβει τις δέουσες αποφάσεις. Προσευχόμαστε από κοινού και ευελπιστούμε, μαζί με όλους, ότι το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ετοιμαζόμαστε να δεχθούμε κατά την Πεντηκοστή, θα εμπνεύσει την Εκκλησία και τους Ποιμένες Αυτής και θα τους καθοδηγήσει στην αληθινή οδό, ώστε να μαρτυρήσει σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, περί της ενότητος στην οποία ο Κύριος μας κάλεσε.