Το φετινό προσκύνημα του Πατριάρχη στην Καππαδοκία

Loading...


Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώθηκε ότι κατά την εφετεινήν ιεράν αποδημίαν Αυτού εις Καππαδοκίαν, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος θα χοροστατήση κατά τον εσπερινόν του Σαββάτου, 8ης Ιουνίου, και ώραν 6.00 μ.μ. εν τω Ι. Ναώ Αγίας Μακρίνης Αξού (Hasaköy), θα λειτουργήση δε την επομένην, Κυριακήν, 9ην ιδίου και από ώρας 9ης π. μ. εν τω Ι. Ναώ του Τιμίου Προδρόμου Νίγδης (Niğde). .