Στο Φανάρι ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Loading...


Στο Φανάρι βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός πέρυσι τέτοια εποχή είχε προασπιστεί τα ιερά και τα όσια της Χριστιανοσύνης με μια συγκλονιστική ομιλία του κόντρα σε όσους απεργάζονται την παγκοσμιοποίηση. 

Σύμφωνα λοιπόν με το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου για την επίσκεψη: 
Την πρωίαν της Τετάρτης, 18ης Δεκεμβρίου, ο Εξοχ. κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, επισκεπτόμενος κατ’αυτάς την Τουρκίαν, προσήλθεν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και έσχε λίαν εγκάρδιον συνάντησιν μετά της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τον Εξοχώτατον κ. Πρωθυπουργόν συνώδευον οι Εξοχ. κ.κ. Mihály Varga, Υπουργός Οικονομίας, Zoltán Balog, Υπουργός Ενεργείας, και János Hóvari, Πρέσβυς εν Αγκύρα, ως και κλιμάκιον συνεργατών του Εξοχωτάτου.
Κατά την συνάντησιν των δύο ανδρών εν τη Αιθούση του Θρόνου, διαρκείας 45 λεπτών, προ της οποίας ο Εξοχώτατος προσεκύνησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Μεξικού κ. Αθηναγόρας, Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και Αυστρίας κ. Αρσένιος και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Η Α.Θ.Παναγιότης ηυχαρίστησε την Α. Εξοχότητα διά την προστασίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη χώρα αυτής και τας παρεχομένας διευκολύνσεις εις τον εν αυτή Πατριαρχικόν Έξαρχον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Αρσένιον. Ο Εξοχ. κ. Πρωθυπουργός ανεφέρθη, μεταξύ άλλων, εις την επίσκεψιν του Παναγιωτάτου εις Ουγγαρίαν και τους δεσμούς της χώρας ταύτης μετά της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, παρά της οποίας, ως ετόνισεν, έλαβεν ο λαός αυτής την Χριστιανικήν πίστιν, προσεκάλεσε δε τον Πατριάρχην όπως επισκεφθή εκ νέου την χώραν του τον προσεχή Φεβρουάριον.

Μετά την ανταλλαγήν δώρων ο υψηλός επισκέπτης ανεχώρησεν, αποδοθεισών αυτώ των προβλεπομένων τιμών.

Επίσης, ο Παναγιώτατος, το εσπέρας της προηγουμένης, 17ης ιδίου, παρέστη κατά την τελετήν εγκαινίων του εν Σταυροδρομίω νέου Πολιτιστικού Κέντρου της Ουγγαρίας, τα οποία ετέλεσεν ο Εξοχ. κ. Πρωθυπουργός και οι Εξοχ. Υπουργοί της Τουρκίας, Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Ömer Çelik και Ευρωπαικών Υποθέσεων κ. Egemen Bağış.

1