Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ουκρανό πρωθυπουργό (ΦΩΤΟ)

Loading...


Δεκτός από τον έγινε σήμερα ο πρωθυπουργός, παρουσία αρκετών του .

Πρόκειται για άλλη μια συνάντηση του Παναγιωτάτου με υψηλόβαθμο στέλεχος της ουκρανικής κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες.

Το ανακοινωθέν του αναφέρει:

Τον κ. Πρωθυπουργόν, εις ον απεδόθησαν αι προβλεπόμεναι υπό του Πρωτοκόλλου τιμαί, υπεδέχθησαν εν τη εισόδω των Πατριαρχείων κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, εν συνεχεία δε ούτος εξεναγήθη εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ υπό του ρωσσομαθούς Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Αρχειοφύλακος των Πατριαρχείων.

Ακολούθως, η Α. Εξοχότης εγένετο δεκτή μετά πάσης τιμής υπό της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω ένθα διεξήχθη μεταξύ αυτών μακρά και εγκάρδιος συζήτησις και αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα, παρουσία των Σεβ. Μητροπολιτών Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και του Πανιερ. Αρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονούντος τους υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ουκρανούς εν Η.Π.Α..

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Μνημόσυνο για τους ψάλτες του Πατριαρχείου και της Πόλης

Είτα, εν τη Αιθούση του Θρόνου, ο κ. Πρωθυπουργός παρουσίασε τους λοιπούς συνοδούς αυτού και ακολούθως, ομού μετά του Πατριάρχου, προέβησαν εις δηλώσεις εις τα μέσα Ενημερώσεως, της Α. Εξοχότητος, τέλος, προπεμφθείσης υπό του Παναγιωτάτου έως της εισόδου του Πατριαρχικού Οίκου μετά των προσηκουσών τιμών.