Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ανεπάλληλες συναντήσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Loading...


Ιδιαιτέρως φορτωμένο το πρόγραμμα του ο οποίος είχε ανεπάλληλες συναντήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερωνόμαστε: Η , εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον , μετά του Εντιμ. κ. Ευθυμίου Παπαδοπούλου.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αμβρόσιον Μπιτζιάδην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, εντεύθεν, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη και λαβόντα την Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις του.

– Τον Εντιμολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Άρχοντα Μαΐστορα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εξ Αθηνών, μετά του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Σταύρου.

– Τον Εξοχ. κ. Vecdet Öz, Πρόεδρον του «Adalet Partisi», και τον Ελλογ. κ. Korhan Kongaz, στέλεχος αυτού.

– Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Αλατερέζογλου, Δικηγόρον, εντεύθεν, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτού εις Αμερικήν.

– Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Βαλσαμίδην, εντεύθεν.

– Τον Εντιμ. κ. Vedat Akçayöz, Συγγραφέα, εντεύθεν.

– Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Τασσελαρίδην, μετά της θυγατρός του Ευγεν. δίδος Στεφανίας, Ψυχολόγου, εκ της Πόλεως.

Διαβάστε εδώ:  Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιερά Μονή Χάλκης (ΦΩΤΟ)

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε: Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν και του Εντιμ. κ. Αποστόλου Πορίδου, κατά τα εγκαίνια της υπό του εν τη Πόλει Γεν. Προξενείου της Ουγγαρίας οργανωθείσης εκθέσεως με θέμα «Έργα του Αρχιτέκτονος Károly Kós και εκατονταετηρίς του εν τη Πόλει Ουγγρικού ερευνητικού Κέντρου», την Πέμπτην, 9ην Φεβρουαρίου.