Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Άγιασμα του Αγίου Σεβαστιανού

Loading...


Ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Σαρμασικίου

και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού, ου το Ιερόν Αγίασμα ευρίσκεται εν αυτώ. Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος.
Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Μεξικού κ. Αθηναγόρας και Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Εντιμολ. κ. Αντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, και ο Πατριάρχης.
Επηκολούθησε δεξίωσις.

Ο Πατριάρχης, το εσπέρας της 18ης τρ.μ., παρέστη εις την εόρτιον εκδήλωσιν του Δημιουργικού Εργαστηρίου Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ευλογήσας τα παιδία, εις τα οποία διένειμε δώρα, και συγχαρείς τας διδασκαλίσσας αυτών.

* * *
Ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλον, Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και Αυστρίας κ. Αρσένιον.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ηγούμενον της εν Ολύμπω Πιερίας Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Διονυσίου, μετά των Οσιωτ. Ιερομονάχων Πορφυρίου και Σιλουανού, εκ των αδελφών αυτής, και των Εντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνος Ζωγάνα, Ηλιού Τσακίρη και Ιωάννου Μανιουδάκη.

– Τούς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Δοσίθεον Κανέλλον και κ. Χαρίτωνα Μιχαήλ, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, μετά του Οσιωτ. Μοναχού Γερμανού, εκ των αδελφών της Ι. Μονής Τατάρνης, και του Μουσικολ. κ. Νεκταρίου Θάνου, Ιεροψάλτου, εκ Πρεβέζης.

– Τον Ελλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον του ενταύθα Ιδρύματος Marmara Grubu, μετά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, προσκαλέσαντας Αυτόν εις το προσεχές 17ον Συνέδριον του Ιδρύματος.

– Την Ευγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζή, Πρόεδρον του Συνδέσμου Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή, μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, προς επίδοσιν του ημερολογίου του Συνδέσμου του επί θύραις έτους 2014.

– Επί τω αυτώ σκοπώ, τας Ευγεν. κυρίας Παναγιώταν Μορφιάδου και Μαρίκαν Λαγοσπύρη, Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον, αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου του ενταύθα Συλλόγου Ιμβρίων.

– Τούς Εντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, και Αβραάμ Κατραντζήν, Υπάλληλον των Πατριαρχείων, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.

– Τούς Εντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μπαρκούκην, Αντιστράτηγον, Θωμάν Σταυροθανασόπουλον, Πλοίαρχον, Δημήτριον Κωστόπουλον, Σμήναρχον, εκ της Σχολής Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος, Λάζαρον Καμπουρίδην, Συνταγματάρχην-Ακόλουθον Αμύνης εν τη Πρεσβεία της Ελλάδος εν Αγκύρα, και Cengiz Ekin, Πλοίαρχον, εντεύθεν, μετά των Ευγενεστάτων συζύγων αυτών.

-Τον Ελλογ. κ. Levent Uysal, Πρόεδρον του Πανεπιστημίου Nişantaşı, μετά του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Ahmet, Γενικού Γραμματέως.

– Τον Ελλογ. κ. Χρήστον Τεάζην, Καθηγητήν Τουρκικής Πολιτικής Ιστορίας εν τω Πανεπιστημίω Αγκύρας.

– Τον Εντιμ. κ. Nafiz Karadere, Γενικόν Διευθυντήν της Τραπέζης Garanti, και την Ευγεν. κ. Sevgi Cevani, Διευθύντριαν.

– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Κανέλην, εντεύθεν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Hülya.

– Τον Εντιμ. κ. Ρωμύλον Περπινιάν, εντεύθεν, ώτινι εξέφρασε την Πατριαρχικήν συμπάθειαν επί τη προσφάτω εκδημία της μητρός αυτού.

– Τούς Εντιμ. κ.κ. Αντώνιον Αρχοντώνην, αυτάδελφον Αυτού, εκ Γαλλίας, και Χρήστον Αναστασιάδην, ανεψιόν Αυτού, εξ Αθηνών.

– Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Πανταζήν, Ιδιοκτήτην του εν Βεβεκίω εστιατορίου Brusco, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ειρήνης Κουρουπάκη.

– Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

– Την πραγματοποιηθείσαν έναρξιν της εκθέσεως έργων τέχνης της Ευγεν. κ. Nükhet Erer, εν τη εν Harbiye έδρα της Τραπέζης Τürk Ekonomi (ΤΕΒ), την Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου.

– Την εν τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Γερμανίας δοθείσαν χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, αυθημερόν το εσπέρας.

alt