Ο Πατριάρχης στον Σύνδεσμο Μουσικοφίλων Πέρα

Loading...


Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τό εσπέρας τής Πέμπτης, 28ης  Φεβρουαρίου, μετέβη εις τήν έδραν τού Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί ηυλόγησε πατρικώς τά μέλη τής χορωδίας αυτού, μέ επί κεφαλής τόν Μουσικολ. Άρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Λεωνίδαν Αστέρην, καθώς καί τούς εν αυτώ διδάσκοντας καί διδασκομένους».

Είναι πραγματικά πολύ παρήγορο το γεγονός ότι ο ιστορικός Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέρα δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια στην Πόλη, αλλά και εκτός αυτής.

Ο Μ. Αρχιδιάκονος Μάξιμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Σύνδεσμο εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Αστέρης, έκαναν συντονισμένες προσπάθειες ώστε ο Σύνδεσμος σήμερα να έχει μια δυναμική παρουσία στην Πόλη και να διαδίδεται δι’ αυτού η ψαλτική τέχνη στους νεώτερους Ρωμιούς.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου

Πριν λίγο καιρό είδε το φως της δημοσιότητας και η ιστοσελίδα του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει πλούσιο, ενδιαφέρον και αρχειακό υλικό. Σπάνιες φωτογραφίες και ηχητικό υλικό από την Πατριαρχική Μουσική Παράδοση στον 20ό αιώνα, νέα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, ιστορικά στοιχεία για τον Σύνδεσμο (καταστατικό, λίστα μελών, λίστα ψαλτών) κ.α. Αναμφισβήτητα η συμβολή του Συνδέσμου ήταν και είναι σημαντική στην καλλιέργεια και τη διατήρηση της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και στην ενασχόληση των ομογενών νέων με τη ψαλτική τέχνη και τη συμμετοχή τους στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Ο Σύνδεσμος, έτσι, δρα επικουρικά, θα λέγαμε, στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την στήριξη και διάδοση της Πατριαρχικής παράδοσης της ψαλτικής τέχνης.tilegrafima.gr