Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Loading...


Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Μ. Εσπερινόν, την Παρασκευήν, 13ην Σεπτεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και ικανός αριθμός πιστών εντεύθεν. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ’ ην ωμίλησεν ο Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Κασάπογλου, Ιερατικώς Προισταμενεύων της Κοινότητος, και ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος.
* * *
Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος εδέξατο εις ακρόασιν 30μελή όμιλον Κληρικών και λαικών προσκυνητών εκ Ρωσσίας, υπό την ηγεσίαν του Θεοφιλ. Επισκόπου Βοσκρεσένκ κ. Σάββα.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, το Σάββατον, 14ην Σεπτεμβρίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου και Προύσης κ. Ελπιδοφόρου.
Εκκλησιάσθησαν ο Εντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και ικανός αριθμός προσκυνητών εκ του εξωτερικού.
* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τούς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Ιωακείμ Οικονομίκον, Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, και Μελχισεδέκ Αμπελικάκην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.
– Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Γαβριήλ Τσάκαλον, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τριπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
– 20μελή όμιλον εξ Αυστρίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Rudolf Prokschi, Καθηγητού Πανεπιστημίου.
– Τον Εντιμολ. κ. Ιάκωβον Τσούνην, Άρχοντα Μ. Ιερομνήμονα, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Lukasz Paprotny, Υποπρόξενον εν τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Πολωνίας.
– Τον Ελλογ. κ. Σταύρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Εκπαιδεύσεως εν τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Ελλογ. Δρα. κ. Σάββαν Τσιλένην, Αρχιτέκτονα-νέον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης «Η Καθ᾽ ημάς Ανατολή», μετά της Ευγεν. κ. Ήβης Ντερμαντζή, Καλλιτέχνιδος, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Χαραλάμπην Ροδόπουλον, Γενικόν Γραμματέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών, μετά της Ελλογιμ. κ. Βασιλείας Χατζηνικήτα, Καθηγητρίας-Κοσμήτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ως άνω Πανεπιστημίου, και της Ευγεν κ. Καρολίνας Ρετάλη, Ερευνητρίας.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
-Τον ενταφιασμόν της αειμνήστου κ. Ελένης Μανδελίδου, εκ του Ι. Κοιμητηριακού Ναού Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Τετάρτην, 11ην Σεπτεμβρίου.
-Την κηδείαν του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στεφάνου Αβραμίδου, εκ του Ι. Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων Αθηνών, την Πέμπτην, 12ην ιδίου.
– Τούς γάμους του ζεύγους Ali Aydoğan και Gülnazar Genç, τελεσθέντας εν τω εν Bahçeköy χώρω εκδηλώσεων Korupark, την Παρασκευήν, 13ην ιδίου.
– Την εν τη Αστική Σχολή Γαλατά πραγματοποιηθείσαν έναρξιν των εκδηλώσεων εντός των πλαισίων της υπό του ιδρύματος Πολιτισμού και Tέχνης της Πόλεως διοργανουμένης 13ης Bienale, το Σάββατον, 14ην ιδίου.
– Την εν τω Ζωγραφείω Λυκείω πραγματοποιηθείσαν έναρξιν της εκθέσεως αντικειμένων του Εντιμ. κ. Viron Erol Vert, αυθημερόν.
– Την εν τω ενταύθα Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar πραγματοποιηθείσαν απονομήν βραβείων, εις μνήμην του εκλιπόντος Δημοσιογράφου Hrant Dink, την Κυριακήν, 15ην ιδίου.