Χοροστασία Πατριαρχικού Επιτροπού στο Φανάρι

Loading...


-Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Προπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, ἐπεσκέφθη προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ ἐν Topkapı Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 10ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.