ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Χοροστασία Πατριαρχικού Επιτροπού στο Φανάρι

Σεπτέμβριος 10, 2017 στις 22:24 μμ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ-Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Προπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης […]