Το «Άξιος» του Βαρθολομαίου στο νέο μητροπολίτη Ιωαννίνων

Loading...


«ΑΞΙΟΣ!». Έτσι ξεκινούσε την επιστολή του Οικουμενικoύ Πατριάρχη στο νέο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο και τους τρεις νεοεκλεγέντες Μητροπολίτες Ελασσώνος, Θεσσαλιώτιδος και Φωκίδος.

«Συγχαίροντες υμετέρα αγαπητή θεοφιλία επί επαξία προαγωγή αυτής εις Αρχιερέα δεόμεθα αρχιποιμένος Κυρίου όπως ευλογήση δαψιλώς αρχομένην ποιμαντορία αυτής εις δόξαν Αγίου ονόματος Αυτού» 

αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην ευχετήρια επιστολή του.