Σε γεύμα του αρχηγού της τουρκικής αξ.αντιπολίτευσης ο Οικ.Πατριάρχης

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε το παρών στο γεύμα που παρέθεσε στους αρχηγούς και εκπροσώπους των μην μουσουλμανικών κοινοτήτων ο αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το Φανάρι εξέδωσε σχετικό ανακοινωθέν όπως και για τις υπόλοιπες επαφές του Παναγιωτάτου…

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ιωακείμ, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 15ης Οκτωβρίου, παρεκάθησεν εις το παρατεθέν υπό του Εξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Αρχηγού του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως της Τουρκίας C.H.P., γεύμα προς τιμήν Αρχηγών και εκπροσώπων των ενταύθα μη Μουσουλμανικών Κοινοτήτων εν τω εν Yeşilköy ξενοδοχείω «Çınar», τη συμμετοχή Βουλευτών της Πόλεως του Κόμματος αυτού. Κατά την διάρκειαν του γεύματος διεξήχθη εγκάρδιος συνομιλία της Α. Εξοχότητος μεθ᾿ εκάστου συνδαιτυμόνος αναφερθέντος εις τα απασχολούντα την εαυτού Κοινότητα προβλήματα.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη διαγενομένη ι. μνήμη του Αγίου Βενιαμίν του Διακόνου, μετέβη εις την Ι. Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ετέλεσε Τρισάγιον προ του εν αυτή τάφου του αοιδίμου Προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Βενιαμίν, το απόγευμα της Πέμπτης, 15ης τ.μ., μνημονεύσας και τον την μεσημβρίαν της ιδίας εκδημήσαντα εις Κύριον αείμνηστον Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κυρόν Νεκτάριον.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, απηύθυνε θερμόν μήνυμα συμπαθείας προς τον Εξοχώτατον κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρον της Τουρκικής Δημοκρατίας, διά την πολύνεκρον τρομοκρατικήν επίθεσιν εν Αγκύρα το Σάββατον, 10ην τ.μ. .

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολον, παρουσιάσαντα Αυτώ τον άρτι χειροτονηθέντα υπ᾿ αυτού Ευλαβ. Διάκονον κ. Αδαμάντιον Κοκκινάκην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βεατρίκης-Βασιλείας.
– Τον Εντιμ. κ. Ηλίαν Ψινάκην, Δήμαρχον Μαραθώνος, συνοδευόμενον υπό των Εντιμ. κ. κ. Νικολάου Τσαγκαράκη, Γεν. Γραμματέως του Δήμου, Ιωάννου Παραρά, Νομικού Συμβούλου, και Στυλιανού Δρουμαλιά, συνεργάτου αυτού.
– Τας Ευγεν. κυρίας Ζαΐραν Πετράκου, στέλεχος της εταιρίας «Iasson Hellenic Shipping», και Μαρίναν Γιαβρόγλου, εκ του Δ. Σ. της εταιρίας «Μύλοι Σόγιας».

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, κατά το συγκληθέν υπό του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Διαθρησκειακόν Συνέδριον εν τω εν Θεραπείοις Μεγάρω αυτού, την Πέμπτην, 15ην Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τα εγκαίνια εκθέσεως ζωγραφικής του καλλιτέχνου Özgün Baskı εν τη αιθούση «İdil», την Τετάρτην, 14ην Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Αρμενικού κρατικού θεατρικού ομίλου παράστασιν «Edith Piaf Marcel», εν τω εν Σισλή «Kent Kültür Merkezi», την Πέμπτην, 15ην ιδίου.
-Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Κληρικού της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Σοφίας Α. Ρεπανέλλη, αυταδέλφης του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, εν Αθήναις.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την δοθείσαν υπό του Ιδρύματος διά την έρευναν και την ιστορίαν των κειμένων («Institut de recherche et d´histoire des textes») δεξίωσιν, εν τω εν Σταυροδρομίω Πανεπιστημίω «Koç», αυθημερόν.Ετικέτες