Πεντηκοστή στο Φανάρι

Loading...


Ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, χοροστάτησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Πεντηκοστής στο Φανάρι.

Αναλυτικά: 

Η. Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Πεντηκοστής, 8ης Ιουνίου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος προέστη της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αναγνώσας και τας ευχάς της Γονυκλισίας.
Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Πέργης κ. Ευάγγελος, Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ως και ικανόν πλήθος προσκυνητών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.
– Η. Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, 9ης Ιουνίου, καθ’ην εκκλησιάσθησαν προσκυνηταί εκ του εξωτερικού.
* * *
– Εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, κατά την τελεσθείσαν εν τη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ετησία πανηγύρει αυτής, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Προέδρου της Εφορείας αυτής, την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος.
– Εξεπροσωπήθη υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ, Καθηγουμένου της εν Αγίω Όρει Ι. Μονής Ιβήρων, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Προηγουμένου της Ι. Μονής Γρηγορίου Γεωργίου Καψάνη, εκ του Καθολικού αυτής, αυθημερόν. Ετικέτες