Η αντιπροσωπεία της Αρχ. Αμερικής στην Πανορθόδοξη

Loading...


H Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε και την αντιπροσωπεία της στην επερχόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο του Ιουνίου. 

Ακολουθεί το ανακοινωθέν: 

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 13ην και 14ην Απριλίου 2016 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν των Μελών αυτής.

Η Σύνοδος συνεζήτησε εκτενώς μεταξύ άλλων και τα εξής θέματα:

1. Συνεζήτησε θέματα διοικητικής φύσεως ενοριών και έλαβε τας αρμοζούσας αποφάσεις.

2. Εξέφρασε την στήριξίν της προς το Ειδικόν Μορφωτικόν Πρόγραμμα Διακόνων και συνέστησε όπως ταυτοχρόνως εφαρμοσθή και Ειδικόν Πρόγραμμα Επιμορφώσεως λαικών, ιδιαιτέρως διά ενοριακά στελέχη όπως π.χ. συμβούλων νεολαίας, κατηχητών, εκκλησιαστικών συμβουλίων κ.λ.π.

3. Συνεζήτησε θέματα πειθαρχικής φύσεως κληρικών και έλαβε τας προσηκούσας εις εκάστην περίπτωσιν αποφάσεις.

4. Ανεφέρθη επίσης εις την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία μέλλει να συνέλθη εν Κρήτη και εις την οποίαν επί του παρόντος θα συμμετάσχουν πέντε Αρχιερείς εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ήτοι οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Ντένβερ Ησαΐας, Ατλάντας Αλέξιος, Ντητρόιτ Νικόλαος και Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος καθότι κατά το διάστημα τούτο υπηρετούν ως μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος.

5. Εν κατακλείδι η Ι. Σύνοδος ησχολήθη και με την επερχομένην Κληρικολαική Συνέλευσιν εν Nashville, TN, της οποίας κεντρικό θέμα είναι: Είσθε η φωνή του Χριστού σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Την προτεραίαν της ενάρξεως των εργασιών της Ι. Συνόδου, εις ειδικήν συνεδρίαν, Mέλη αυτής είχον την ευκαιρίαν ακροάσεως και εκτιμήσεως της μουσικής της Θείας Λειτουργίας, την οποίαν προετοίμασε προς τούτο ειδική Επιτροπή εκκλησιαστικών μουσικών βάσει της νέας επισήμου υπό της Ι. Συνόδου μεταφράσεως της Θείας Λειτουργίας.