Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Loading...


Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου για τη συνεδρία που διήρκεσε από την Τετάρτη εως την Παρασκευή.

 

Αναλυτικά:

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Tετάρτης, 3ης, μέχρι και της Παρασκευής, 5ης τ. μ. Ιουνίου 2015.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Εν τέλει της συνεδρίας, ο πρώτος τη τάξει των Σεβ. Συνοδικών Αρχιερέων, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος υπέβαλε τη Α.Θ.Παναγιότητι τας προσρήσεις του Ιερού Σώματος επί τοις επικειμένοις σεπτοίς Ονομαστηρίοις Αυτής, του Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως.Ετικέτες