ΟΑΕΔ: Τέλος το επίδομα σε ανέργους κάτω των 29 ετών

Loading...


: Μέσω ανακοίνωσης ο OΑΕΔ (oaed.gr) έκανε γνωστό πως σταματά να χορηγεί το ειδικό επίδομα στους ανέργους έως 29 ετών.

Πρόκειται για το επίδομα που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Η ανακοίνωση οπου εκδόθηκε, αναφέρει:

«Γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’). καραργείται το άρθρο 2 του ν. 1545/85 (ΦΕΚ 91 Α’). Κατά συνέπεια, από 19-05-2017, ημερομηνία έναρξης ισχύος της; ανωτέρω διάταξης, παύει πλέον να καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ το ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών.

Διαβάστε εδώ:  ΟΑΕΔ: Τι δικαιούται ο άνεργος- Μοριοδοτήσεις και προγράμματα

Οι αιτήσεις για το επίδομα αυτό που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 18-05-2017 με οποιονδήποτε τρόπο, θα διεκπεραιωθούν κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον μέχρι την 18-05-2017 θεσμικό πλαίσιο και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά του επιδόματος για όλο το διάστημα που το δικαιούνται».