Κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Στην της νέας πτέρυγας στο προχωρούν οι συμβαλλόμενοι φορείς Δήμος Κοζάνης, , θέμα που συζητείται και τίθεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Ο αρμόδιος για το έργο Αντιδήμαρχος Κοζάνης Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, μιλώντας για το έργο έδωσε λεπτομέρειες για τους ρόλους και τις ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου, όπου μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία ενεπλάκη ο Δήμος αναγνωρίζοντας τον κοινωφελή χαρακτήρα της παρέμβασης και δεδομένου του γεγονότος ότι οι άλλοι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν το έργο για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ αναλαμβάνει ο Δήμος το να δημοπρατήσει, να παρακολουθήσει και να υλοποιήσει το έργο με τις Υπηρεσίες του.

Η Μητρόπολη αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Το Τιάλειο Γηροκομείο ως ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την διευκόλυνση της διαδικασίας με τα έγγραφα που θα χρειαστούν κ.ο.κ.».