Έρχεται «χαράτσι» σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές;

Loading...


Η θέση του είναι γνωστή και ξεκάθαρη: θεωρεί ως ρεαλιστικό στόχο πρωτογενή πλεονάσματα 1,5% του ΑΕΠ, αλλά εφόσον η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι εταίροι συμφωνήσουν σε πλεονάσματα 3,5% του , απαιτεί πρόσθετα σοβαρά και αξιόπιστα μέτρα.

 

Η συνέχεια εδώ