Αλαλούμ με τα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά

Loading...


Εστάλησαν στο εθνικό τυπογραφείο και έλαβαν τα για τα

Τα Προγράμματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ αποτελούν αναθεωρημένη νεότερη έκδοση των πρωτοεμφανισθέντων το 2011 Προγραμμάτων Σπουδών. Μόνο που στο Ψηφιακό Σχολείο συνεχίζουν να υπάρχουν τα Προγράμματα Σπουδών του 2011 και μάλιστα υπό τον γενικό τίτλο «2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ενώ αμέσως πρίν είναι δημοσιευμένα τα παλαιά ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ υπό τον τίτλο «1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ).

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της βιασύνης και της προχειρότητας στην προσπάθεια επιβολής των νέων Π.Σ. για τα Θρησκευτικά στα σχολεία.