ΕE: Να εφαρμόσει κανόνες για την ψηφιακή διαδικτυακή αγορά η Ελλάδα

Loading...


Η ζήτησε από την και ακόμη 18 κράτη-μέλη να εφαρμόσουν για την ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων.

Η συνέχεια εδώ