Η Τουρκία επιστρέφει κοινοτική περιουσία στην Τένεδο

Loading...


Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφιών επεστράφησαν συνολικά έντεκα εκτάσεις μεγέθους από δύο έως τέσσερα στρέμματα, στην Κοινότητα Τενέδου. Σε ένα από τα οικόπεδα που επεστράφησαν, μάλιστα, υπάρχει παρεκκλήσι και δύο πέτρινα σπίτια, λένε παράγοντες της ομογένειας.

Οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι τέσσερα από τα οικόπεδα που επεστράφησαν, είχαν απορριφθεί στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις προσφυγές που είχε κάνει σε αυτό η κοινότητα.

«Έπειτα από αρκετούς μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε κίνηση στο θέμα των επιστροφών ακίνητης κοινοτικής περιουσίας, η πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, απέφερε θετικά αποτελέσματα για την Κοινότητα Τενέδου», λένε οι ίδιοι παράγοντες.Ετικέτες