ΓΟΧ: Συνοδική προσευχητική Σύναξις προς αποτροπήν της αποχριστιανοποιήσεως

Loading...


Συνοδική προσευχητική Σύναξις προς αποτροπήν της αποχριστιανοποιήσεως αποφάσισε να διοργανώσει σήμερα (25 Σεπτεμβρίου για τους παλαιοημερολογίτες)  η Σύνοδος της Ιεραρχίας των Γ.Ο.Χ. και εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Προς άπαντα τον Κλήρον και τον Λαόν, της καθ’ ημάς Εκκλησίας εν Αθήναις, Πειραιεί και Αττικοβοιωτία.

Αγαπητά τέκνα της γνησίας του Χριστού Εκκλησίας,

Η φιλτάτη ημών Πατρίς διέρχεται πολύπλευρον κρίσιν. Κρίσιν Οικονομικήν αλλά και Πνευματικήν, κυρίως όμως κρίσιν αξιών και προτύπων, αλλά και κρίσιν ταυτότητος. Η Ορθόδοξος Χριστιανική ιδιοπροσωπεία του Έθνους μας απειλείται και αι χριστιανικαί αξίαι της Πατρίδος μας αποδομούνται.

Όθεν, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος κατά την Συνεδρίαν της 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2014, απεφάσισε την διοργάνωσιν ειδικής προς τούτο Συνοδικής προσευχητικής Συνάξεως, προς αποτροπήν της αποχριστιανοποιήσεως της Πατρίδος μας, το εσπέρας της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου / 8 Οκτωβρίου 2014, ώραν 5:00 μ.μ., εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Παρασκευής Μοναστηρακίου Αθηνών. Κατ’ αυτήν θα ψαλλή ο Παρακλητικός Κανών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα γίνη Ομιλία εντός του Ναού και θα ακολουθήση Λιτάνευσις μετά δεήσεων εις τας πλησίον του Ναού οδούς.

Όθεν άπαντες, καλούμεθα να συμμετάσχωμεν εις την κοινήν ταύτην προσευχητικήν Σύναξιν.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
† Ο Μαραθώνος Φώτιος Ετικέτες