Ζητείται εφημέριος για ναό στο Χίο

Loading...


Προκήρυξη κενής οργανικής θέσεως τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σιδηρούντος εξέδωσε η μητρόπολη Χίου. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1, του άρθρου 38, παρ. 2, του Ν. 590/1977, «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και των άρθρων 4-7 του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου, «Περί Εφημερίων και Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν την κενήν οργανικήν θέσιν τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού

Αγίου Γεωργίου Σιδηρούντος

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διά την κατάληψιν της  ανωτέρω κενής θέσεως.

Εν Χίω τη 10η  Ιανουαρίου 2014

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣΠροκήρυξις κενής οργανικής θέσεως τακτικού Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σιδηρούντος