Τα «ψέλνει» στον Στουρνάρα για το κούρεμα των ομολόγων ο Μητροπολίτης Ξάνθης

Loading...


Παρέμβαση στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους μικρομολογιούχους, και δη τους κατοίκους της Θράκης, μετά το «κούρεμα» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, πραγματοποίησε με επιστολή του ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων.

Η επιστολή εστάλη στις αρχές του Νοέμβρη, με τον Μητροπολίτη να κοινοποιεί αντίστοιχο έγγραφο που του κατέθεσαν μέλη του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου στον Υπουργό.
Όπως επισημαίνει ο Μητροπολίτης, οι ομολογιούχοι δεν ήταν τυχοδιώκτες επενδυτές που αναζητούν υπερκέρδη μέσω των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά πως αποτελούν ένα υγιές κομμάτι της κοινωνία και της οικονομικής δραστηριότητας, επενδύοντας μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, τις οικονομίες μιας ζωής στο κράτος.

Σε άλλο σημείο της επιστολής επισημαίνεται πως οι κάτοχοι των ομολόγων απώλεσαν αιφνιδίως ένα μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεων τους, ενώ καλούνται να ξεχάσουν το υπόλοιπο για τα επόμενη 30 χρόνια. «Κατανοείται κύριε Υπουργέ πως κάτι τέτοιο είναι εντελώς ξένο προς οποιαδήποτε έννοια δικαιοσύνης, πολύ δε περισσότερο, όταν άλλοι αποταμιευτές έτυχαν νομοθετικής ρύθμισης» σημειώνει ο κ.κ. Παντελεήμων,  ενώ ταυτόχρονα κρούει το κουδούνι του κινδύνου τονίζοντας πως πλέον πολίτες χάνοντας την εμπιστοσύνη τους προς το κράτος και επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους τόσο σε χώρες του εξωτερικού, όσο και σε τράπεζες της Τουρκίας οι οποίες διατηρούν υποκαταστήματα στη Θράκη.

Παράλληλα, ζητείται η αποκατάσταση της αδικίας, με τον Μητροπολίτη να εκτιμά πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Τι αναφέρει η επιστολή του Μητροπολίτη:
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
Δια της παρούσης διαβιβάζομεν Υμίν συνημμένως επιστολήν του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, ήτις επεδόθη ημίν υπό των εν Ξάνθη μελών του.

Οι ομολογιούχοι ως φυσικά πρόσωπα δεν αποτελούν τυχοδιώκτας επενδυτάς, οι οποίοι ανεζήτησαν εις τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου υπερκέρδη. Αποτελούν υγιές τμήμα της κοινωνίας και της οικονομικής δραστηριότητος, οι οποίοι επένδυσαν τάς οικονομίας μιας ζωής, δανείζοντες το ελληνικόν κράτος.

Απώλεσαν αιφνιδίως το μισό των αποταμιεύσεων των, ενώ το υπόλοιπον καλούνται να «ξεχάσουν» διά τα επόμενα 30 έτη. Κατανοείτε πολύ καλώς Κύριε Υπουργέ ότι κάτι τέτοιον είναι εντελώς ξένον προς οιανδήποτε έννοιαν δικαιοσύνης, πολύ δε περισσότερον, όταν άλλοι αποταμιευταί έτυχον νομοθετικής ρυθμίσεως.

Ιδιαιτέρως δια τους εν Θράκη ομολογιούχους, ως επενδυτάς και δανειστάς του Ελληνικού Δημοσίου, λάβετε σοβαρώς υπόψιν σας τον κίνδυνον, ότι κάθε ημέρα η οποία προστίθεται εις την συντελεσθείσαν αδικίαν, επιτείνει την απώλειαν της εμπιστοσύνης των προς το Ελληνικόν Δημόσιον και οδηγεί τας τραπεζικάς καταθέσεις και τας επενδύσεις τους εις τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ακόμη και της γείτονος, η οποία διατηρεί εις τας πόλεις της Θράκης τραπεζικά καταστήματα.

Βέβαιοι όντες, ότι η Υμετέρα Εξοχότης εις συνεργασίαν μετά του κυρίου Πρωθυπουργού θα επιληφθή της θεραπείας τοιαύτης βαναύσου μεταχειρίσεως των καλή τη πίστει δανειστών του κράτους, ευχόμεθα αυτή πλουσίαν την παρά Κυρίου ενίσχυσιν είς το εύθυνοφόρον έργον της.