Ο Κυθήρων Σεραφείμ για τον Έρανο της Αγάπης

Loading...


«Καί εφέτος, εν όψει των μεγάλων και κοσμοσωτηρίων εορτών των Χριστουγέννων, η Τοπική μας Εκκλησία θα διενεργήση για τους πτωχούς, απόρους, εγκαταλελειμένους, μοναχικούς και εμπερίστατους αδελφούς μας τον καθιερωμένον πλέον τα τελευταία χρόνια Έρανον Αγάπης στις 6, 7, 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου.» αναφέρει ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ σε σχετική εγκύκλιό του. 

Ολόκληρο το μήνυμά του έχει ως εξής:
«Την χαρισμάτων απάντων
ανωτέραν κτησώμεθα αγάπην»
(Αγίου Ιωάν. Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 18α,374)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί.
Καλή συνέχεια της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.

Προσεγγίζουμε, με την Χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, της μεγάλης αυτής Δεσποτικής εορτής της Θείας Αγάπης και συγκαταβάσεως.

Ο άγιος Απόστολος Παύλος εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολήν του γράφει και τα εξής: «Γινώσκετε την Χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι’ υμάς επτώχευσε πλούσιος ων, ίνα υμείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσητε» (Β’ Κορ. 8,9). Εδώ ο θείος Απόστολος ομιλεί διά τον πνευματικό πλουτισμό, διά τα πνευματικά πλούτη, τα οποία κερδίζουμε με την εκούσια πτωχεία του Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ο Θείος Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός πριν λάβη την ανθρώπινη σάρκα με την Θεία ενανθρώπησί Του, ήταν ως Θεός πλούσιος σε έλεος και αγάπη, σαν πηγή του ελέους και της αγάπης, και πλούσιος σε Χάρι και δύναμι, ως ανεξάντλητος ποταμός θείων χαρισμάτων, θείας δυνάμεως και θείων ευλογιών. Όταν όμως προσέλαβε την ανθρώπινη φύσι, επτώχευσε για χάρι μας με το να φορέση το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης, αφού «και ποιμήν υπάρχων ως Θεός δι’ ημάς εφάνη ταπεινός άνθρωπος». Έτσι, με την άκρα ταπείνωσι και την πολλή του συγκατάβασι, με την πτωχεία και απλότητά του, εμείς οι άνθρωποι εγίναμε πλούσιοι σε χάρι και χαρίσματα, πνευματικές αρετές και ευλογίες.

        Καί ο ιερός Χρυσόστομος έρχεται εις το σημείο αυτό να μας συστήση να αποκτήσωμε την αγάπη, που είναι ανώτερη απ’ όλα τα χαρίσματα.      Ακόμη είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πιστού και αφοσιωμένου μαθητού του Χριστού, του κάθε καλού και συνειδητού χριστιανού. Καί σε άλλο σημείο ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι : «τίποτε άλλο δεν φανερώνει ότι κάποιος ακολουθεί τον Χριστό και είναι μαθητής Του, όσο το να έχωμε αγάπη μεταξύ μας. Ο Χριστός ζητάει αγάπη θερμή και διαρκή» (Ε.Π.Ε. 18α, 356).

Άγιοι Πατέρες, Αγαπητοί μου αδελφοί.

        Τον σαρκωθέντα Θεόν της Αγάπης, τον Σωτήρα μας Χριστόν, τον προσεγγίζουμε, ως γνωστόν, με ταπείνωσι, μετάνοια και, κατ’ εξοχήν, με την αγάπη. Καί επειδή η ιδική Του αγάπη ήταν έμπρακτη και θυσιαστική και η ιδική μας πρέπει να αποκτήση αυτήν την ποιότητα και δραστικότητα.

        Καί εφέτος, εν όψει των μεγάλων και κοσμοσωτηρίων εορτών των Χριστουγέννων, η Τοπική μας Εκκλησία θα διενεργήση για τους πτωχούς, απόρους, εγκαταλελειμένους, μοναχικούς και εμπερίστατους αδελφούς μας τον καθιερωμένον πλέον τα τελευταία χρόνια Έρανον Αγάπης στις 6, 7, 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου. Ο κάθε Ιερεύς – Εφημέριος, με την παρουσία και συνεργασία Επιτρόπων και Κυριών – δεσποινίδων, θα περιέλθη τα σπίτια και τα καταστήματα της ενορίας του για τον έρανο της Αγάπης. Καί το «δίλεπτον της χήρας» δεν είναι ευκαταφρόνητο. Άλλωστε ο περί πάντας αγαθός Κύριός μας πρόσεχε ιδιαίτερα και επιβράβευε την αγνή και αγαθή προαίρεσι της καρδίας. Εν καιρώ κρίσεως ας προσφέρη ο καθένας μας με ιλαρότητα ψυχής από το υστέρημα ή από το περίσσευμά του˙ «ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός».

        Παράλληλα, παρακαλούνται οι αγαπητοί Εμποροεπαγγελματίες της νήσου να συνεχίσουν την προσπάθεια συλλογής τροφίμων, μέσω των σούπερ – μάρκετ, από τους αγοράζοντας συμπολίτας μας. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε, κατά την μέχρι τούδε κίνησί της, σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα στο βόρειο τμήμα της νήσου μας (Ποταμός και περίχωρα) διενεμήθησαν σε είδη 1.100 κιλά. Το νότιο τμήμα των Κυθήρων συγκέντρωσε και διένειμε την ποσότητα των 375 κιλών.

        Ας επιμείνουμε ακόμη και ας ανανεώσωμε τον αγώνα συλλογής τροφίμων για να διατεθούν εις τους ασθενείς και ενδεείς εν όψει των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου και της συνεχιζομένης κρίσεως. Οι άποροι συμπολίτες μας αναμένουν βοήθεια από όλους μας. Αλλά και τα τρόφιμα που θα έλθουν, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, θα διανεμηθούν εις τους δικαιούχους, που έχουν υποβάλη τα νόμιμα δικαιολογητικά, μέσα στις άγιες εορτές.

Ευχόμενος από καρδίας να ευλογηθή πλούσια από τον Κύριο και να αποδώση και ο εφετεινός Έρανος Αγάπης, διατελώ,

Με εγκάρδιες πατρικές ευχές

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ