Επιστολή του Πειραιώς Σεραφείμ στον Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα

Loading...


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ απέστειλλε προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ την κάτωθι επιστολήν.

Σεβασμιώτατε και πολυτίμητε Δέσποτα,
Πάνυ ευλαβώς προάγομαι όπως εκφράσω Υμίν απείρους συγχαρητηρίους προσρήσεις δια την ευπρεπεστάτην, εύψυχον και εξαίρετον Υμετέραν διαμαρτυρίαν δια την αισχίστην συμπερίληψιν εις τας «καρναβαλικάς» εκδηλώσεις εν Ληξουρίω της Υμετέρας Θεοσώστου Ι. Μητροπόλεως, άρματος εικονίζοντος τον ενσαρκωθέντα Υιόν και Λόγον του Θεού και Κύριον της Εκκλησίας.

Ο ασεβέστατος και κακοηθεστάτος αυτός ευτελισμός του Παναγίου και Παναχράντου προσώπου του αιωνίου Θεού που ηθικώς και νομικώς κολάζεται ως κακόβουλος βλασφημία των Θείων, επιχειρούμενος εις μίαν νήσον την οποίαν εξαγίασαν και εξαγιάζουν οι νοεφανείς αστέρες της Τρισηλίου Θεότητος όσιοι και θεοφόροι Γεράσιμος ο νέος ασκητής με το αδιαλώβητον, αδιάφθορον και ευωδιάζον χαριτόβρυτον σκήνωμά του και Παναγής Μπασιάς ο ηγιασμένος Ιερεύς αποδεικνύει εναργώς την τρομακτικήν έκπτωσι και απομείωσι της συνειδήσεως των ανθρώπων.

Εν ταυτώ, προκλητικός υπήρξε και απαράδεκτος ο σχολιασμός της εβδομαδιαίας εφημερίδος «Το ποντίκι» της 14/3/2013, που επαίρεται δια την «προοδευτικότητά» της και δια την «κριτικήν γενναιότητά» της όταν αναφέρεται εις την ημετέραν αγιωτάτην Εκκλησίαν, αλλά διερωτώμαι τι θα έπραττε εάν αντί του ασεβεστάτου ομοιώματος του Παναγίου Θεού ευτελίζετο το ομοίωμα του ψευδοπροφήτου Μωάμεθ; Θα είχε τότε την ιδίαν «κριτική γενναιότητα» δια να γράφη ασεβώς «Ε ρε Λασκαράτος που του χρειάζεται»; Πολύ αμφιβάλλω!

Ταπεινώς και αύθις συγχαίρων Υμάς και ευχόμενος όπως ο Δομήτωρ της Εκκλησίας Κύριος επιδαψιλεύη Υμίν ευδαίμονα έτη πλήρη χαρίτων και ευλογιών και εύδρομον το στάδιον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διατελώ,

Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Ετικέτες