Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όσοι εξυπηρετούν λογιστικά το ΤΠΟΕΚΕ μέσω των τοπικών ΤΠΟΕΚΕ των Ι. Μητροπόλεων

Loading...


Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όσοι εξυπηρετούν λογιστικά το ΤΠΟΕΚΕ μέσω των τοπικών ΤΠΟΕΚΕ των Ι. Μητροπόλεων.
Συγκεκριμένα οι βεβαιώσεις για προμήθειες (που αφορούν τις τριμηνίες του έτους 2012) διαβιβάστηκαν στο TAXIS ως Προμήθειες\
Λογιστών Αρ.55 § 1 που αφορά ελευθέρια επαγγέλματα και ως εκ τούτου δεν μπορούν οι υπόλογοι να προχωρήσουν την υποβολή της
φορολογικής τους δηλώσεως αφού το σύστημα τους ζητά υποβολή πρώτα Ε3 (κατάσταση κερδοζημιών επιχειρήσεων) κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει αφού ούτε εκκίνηση δραστηριότητας υπάρχει ούτε σε μισθωτούς λογιστές (όσοι είναι λαϊκοί) ούτε σε κληρικούς που εξυπηρετούν τη δραστηριότητα . 

 Σε τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο του ΤΠΟΕΚΕ τύχαμε χείριστης συμπεριφοράς προφανώς
αγνοοώντας ουσιαστικά το πρόβλημα και μη κατανοώντας ότι υπάρχουν και ΜΙΣΘΩΤΟΙ Λογιστές εκτός αυτών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
Αν δε λυθεί το πρόβλημα έγκαιρα (αφού δεν υπάρχει δυνατότητα παρεμβολής του υπόχρεου στα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια της δήλωσης) εκτιμώ πως θα υπάρχει και πρόβλημα στις περαιτέρω εισπράξεις τριμηνιών αφού κανείς εκ των Ι. Μητροπόλεων δε θ’αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη παροχή για λογαριασμό του ΤΠΟΕΚΕ.Ετικέτες