Πασχαλινή λειτουργία στη Σηλυβρία

Loading...


Tην Πέμπτην, 5ην Μαίου 2016, θα τελεσθή Θεία Λειτουργία εις την Ακρόπολιν της Σηλυβρίας (Kale Park), ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Διά τους ευλαβείς προσκυνητάς οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν κατά την ως άνω Θείαν Λειτουργίαν, διατίθεται λεωφορείον, το οποίον θα εκκινήση την πρωΐαν της ιδίας ημέρας, και ώραν 8:00, έμπροσθεν της Όπερας Ταξείμ, μετ’ επιστροφής εις τα ίδια.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την μεσημβρίαν της Τετάρτης, 4ης Μαίου: OPUS TRAVEL , τηλ.: 0212-3273400, 0541-8015439 Ετικέτες