Μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο θα τελέσει σήμερα η Ι. Μ. Θεσσαλονίκης

Loading...


Μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Παλαιολόγο θα τελέσει σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 

Η ανακοίνωση αναφέρει: 

Την Πέμπτην 29ην 10.30 π.μ. η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, συνεχίζουσα την παράδοσιν, μετά τον Όρθρον και την αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεί εις τον πανηγυρίζοντα ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αναλήψεως του Κυρίου, Αρχιερατικόν Μνημόσυνον, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, προς τιμήν και μνήμην του τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου, Μαίου 2014, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ο οποίος την 29η Μαιου 1453 εφονεύθη μαχόμενος και ανθιστάμε νος ηρωικώς εις τους επιδρομείς και επιδόξους κατακτητάς της Βασιλίδος των πόλεων. Μετά του ηρωικού και μάρτυρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ένδοξον Πρωτεύουσαν αξιωματούχοι και άνδρες, ιερός κλήρος και λαός πολύς. 

Το μνημόσυνον τελείται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ηρωικού χριστιανού αυτοκράτορος και υπέρ των ψυχών πάντων των μετ’ αυτού πεσόντων. Η ειρηνική και οφειλετική αυτή εκδήλωσις της τοπικής Εκκλησίας μας, της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που υπήρξε συμπρωτεύουσα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, υπαγορεύεται από το ιστορικόν χρέος προς τους προγόνους μας και από την αναγκαιότητα εξ αιτίας των καιρών να προβάλλωνται τα μεγάλα παραδείγματα της φιλοπατρίας και της αυτοθυσίας αυτών προς μίμησιν υπό πάντων. 

Εις το ιερόν Μνημόσυνον προσκαλούνται να συμμετάσχουν παντες όσοι επιθυμούν εκ των Αρχών, ο ιερός Κλήρος και ο ευσεβής Λαός. Ετικέτες