Η Εξόδιος Ακολουθία του Πρωτοπρεσβυτέρου Ιγνατίου Peckstadt, πατέρα του Μητροπολίτη Βελγίου (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Σάββατο 14η Μαΐου 2016 ετελέσθηκε εις Γάνδην η Εξόδιος Ακολουθία του Πρωτοπρεσβυτέρου Ιγνατίου Peckstadt, ο οποίος εξεδήμησε προς Κύριον την παρελθούσαν εβδομάδα.

Ο πατήρ Ιγνάτιος Peckstadt ήτο ο κατά σάρκα πατέρας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου, διακεκριμμένος επίτιμος δικηγόρος εις την Γάνδη και πρωτοπόρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις Φλάνδραν. Απεβίωσε εις ηλικίαν 89 ετών.

Την Εξόδιον Ακολουθίαν ετέλεσεν ο υιός του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, με συλλειτουργούς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Δωσίθεον (ιεράρχην του Πατριαρχείου της Γεωργίας) και ιερείς διαφόρων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών των Ευρωπαικών Χωρών.

Την Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εξεπροσώπησεν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρηγίου κ. Ειρηναίος (βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας).

Ήσαν επίσης παρόντες: ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία Ελλάδος) και ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Εκκλησία Κύπρου), καθώς και κληρικοί των Πατριαρχείων Ρωσσίας και Ρουμανίας.

Η Ελλάδα εξεπροσωπήθη υπό τριών Πρέσβεων και του Στρατηγού του Νατο.

Εις την Εξόδιον Ακολουθίαν παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι όλων των χριστιανικών ανεγνωρισμένων Εκκλησιών του Βελγίου, μεταξύ δε αυτών διεκρίνετο ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος της Γάνδης, Mgr. Luc Van Looy.

Η Εξόδιος Ακολουθία ήρχισε με Θείαν Λειτουργίαν, η οποία ετελέσθηκε εις τον Ορθόδοξον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου εις Γάνδην, τον οποίον εγκαθίδρυσεν ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιγνάτιος Peckstadt και εις τον οποίον διηκόνησεν επί τεσσαράκοντα έτη.

Εν συνεχεία μετεφέρθη η σωρός του εν πομπή εις την Εκκλησίαν του Μοναστηριού της Αγίας Ελισάβετ και υπό εξ ιερέων εις το μέσον του ναού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας ετόνισε ιδιαιτέρως, ότι «η μεγάλη προσφορά του ιερέως Ιγνατίου είναι η εγκαθίδρυσις της Ορθοδοξίας εις την Φλάνδραν, αι πολλαπλαί ομιλίαι του εις την μεγάλην πλειοψηφίαν των Δήμων και πόλεων, καθώς επίσης και η εμπνευσμένη συνεργασία του εις το ιδεώδες της Ενότητος των χριστιανών»! Συνέβαλε επίσης εις την επίσημον αναγνώρισιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό του Κράτους του Βελγίου.

Οι συνάδελφοί του τον εθεωρούσαν «ως μεγάλο δικηγόρο, διότι υπερασπίζετο τους πτωχούς και καταπιεσμένους, σημαντικό έργο δι´έναν δικηγόρον».

Επαγγελματικώς δεν περιωρίσθη εις την μετριότητα. Ως συνειδητοποιημένος και άξιος δικηγόρος, ανέλαβε υποθέσεις ευαίσθητες και δύσκολες.

Με την επιθυμίαν του για δικαιοσύνη, δεν επέτρεπε στον εαυτό του να χάνη τις υποθέσεις. Σίγουρος για την επιχειρηματολογία του, ενέπνεε τον σεβασμό των δικαστών.

Στην Εξόδιο Ακολουθία ανεγνώσθη Πατριαρχικό Γράμμα, στο οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανέφερε ότι έμαθε μετά λύπης την εκδημίαν προς Κύριον του Πρωτοπρεσβυτέρου Ιγνατίου Peckstadt και ότι προσεύχεται ενθέρμως διά την ανάπαυσιν της ψυχής του.

«Προσευχόμεθα, όπως το προτείνει η Εκκλησία μας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εις τους κόλπους των δικαίων και αγίων, αλλά και δι´ υμάς, την εκλεκτήν οικογένειάν του, όπως εύρετε παρηγορίαν εις την υμετέραν λύπην διά της ελπίδος της κοινής Αναστάσεως και της συναντήσεώς μας εκ νέου εις το φως του προσώπου του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού».

Την 2αν Μαΐου 2016 εώρτασαν με την σύζυγό του Marie-Thérèse Janssens την 63 επέτειο των γάμων των. Ήτο πατήρ τεσσάρων τέκνων, παππούς δέκα εγγονών και τριών δισεγγόνων.

Εκτός του υιού του Μητροπολίτου, έχει και άλλον υιό (Bernard Peckstadt), καθώς και γαμπρό (Dominique Verbeke) οι οποίοι είναι ορθόδοξοι ιερείς.

Φωτογραφίες: Grégoire Verbeke

14mei_Papous-15.jpg
14mei_Papous-22.jpg
14mei_Papous-23.jpg
14mei_Papous-27.jpg
14mei_Papous-51.jpg
14mei_Papous-61.jpg
14mei_Papous-72.jpg
14mei_Papous-79.jpg
14mei_Papous-109.jpg
14mei_Papous-119.jpg
14mei_Papous-151.jpg
14mei_Papous-159.jpg