Ευχαριστήριο της Ι.Μ.Μαρωνείας για την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Loading...


Η Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής ευχαριστεί τις τοπικές Αρχές, τον Ιερόν Κλήρον, τον Δήμον Κομοτηνής και τους Δήμους Μαρωνείας – Σαππών και Ιάσμου, τον Ανώτερον Διοικητήν Φρουράς Κομοτηνής και δι’ αυτού πάντας τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτας, τον Αστυνομικόν Διευθυντήν και απάσας τας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας,

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τα Σωματεία του Νομού και της πόλεως και όλους όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν εις την προετοιμασίαν και άψογον διοργάνωσιν της υποδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τους οποίους η ευλογία του Θεού να ενισχύη την ζωήν και να φωτίζη τα έργα, αι δε Πατριαρχικαί ευχαί να τους συνοδεύουν εις την ζωήν τους.Ετικέτες