Ανακοίνωση-ενημέρωση της Ι.Μ. Βεροίας για τη διανομή αντιτύπων της Καινής Διαθήκης

Loading...


Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε το φαινόμενο της διανομής Καινής Διαθήκης κατ’ οίκον από την άγνωστη μέχρι τώρα στην περιοχή μας «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση».

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ιεράς Συνόδου η παραπάνω Ένωση αποτελεί «νεοπροτεσταντική οργάνωση». Εντούτοις το βιβλίο της Καινής Διαθήκης που μοιράζεται τυγχάνει εγκεκριμένη από την Εκκλησία έκδοση.

Συνεπώς, όποιοι ευσεβείς χριστιανοί έχουν λάβει το πακέτο «Κάθε σπίτι» της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης μπορούν να κρατήσουν την Καινή Διαθήκη αλλά να μην ασχοληθούν με τα φυλλάδια που τη συνοδεύουν, διότι προωθούν προτεσταντικού χαρακτήρα υλικό ασυμβίβαστο με την Ορθόδοξη Πίστη, και ασφαλώς να μην έρθουν σε επικοινωνία με την οργάνωση, διότι σ’ αυτό τον προφανή σκοπό αποβλέπει και η εν λόγω κίνηση.Ετικέτες