Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά μόνο για ετερόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές, προβλέπει εγκύκλιος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης

Loading...


Ο Απόστολος Κλινάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, μετά την υπ. αριθ.115/2012/ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Εφετείου Χανίων απέστειλε την παρακάτω εγκύκλιο στα σχολεία ευθύνης του σύμφωνα με την οποία «δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους αλλόθρησκους και ετερόδοξους μαθητές».

Το έγγραφο του Περιφ. Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών».
Μετά την υπ. αριθ.115/2012/ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, επανερχόμαστε στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών για να υπενθυμίσουμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για το ζήτημα αυτό. Οι εγκύκλιοι για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες από το ΥΠΑΙΘΠΑ, είναι:
1. 91109/Γ2/10-07-2008, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων».
2. 104071/Γ2/04-08-2008, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων».
3. 977/109744/Γ1/26-08-2008, με θέμα «Απασχόληση μαθητών».
Από τις παραπάνω εγκυκλίους, καθώς και από τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα του ΥΠΑΙΘΠΑ, καθίσταται σαφές ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, αλλά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους αλλόθρησκους και ετερόδοξους μαθητές, οι οποίοι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα.

Η εγκύκλιος 977/109744/Γ1/26-08-2008 ορίζει τον τρόπο που απασχολούνται οι απαλλασσόμενοι μαθητές.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των εγκυκλίων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ