Θαύμα Δεκαπενταύγουστου…

Loading...


Πραγματική Ιστορία,  Αύγουστος 2013, στο χ. Γούρρι της επαρχίας Λευκωσίας, που φιλοξενεί κάθε Αύγουστο την Εικόνα της Παντάνασσας…

Πλημμυρίζει ,από αιώνες

Χάρις Θεία , τη μορφή Σου

και στην σκέψη σου και μόνον,

ψηλαφώ την αρωγήν Σου… 

Άπειρα για τη στοργήν Σου

προσωνύμια  σε στολίζουν

όλοι ,  όπως και αν κράξουν,

προσδοκούν την στήριξή Σου…

Πάντων Άνασσα- Μητέρα

των Αμπέλων- Πλατυτέρα,

τάχος τη χαρά χαρίζεις

και τον πόνον , αφανίζεις…

Με τας χείρας εις τα ουράνια

και το γόνυ εις το χώμα,

Παναγία μου φωνούμεν

στήριξε, το άθλιον πτώμα…

Αύγουστος, μήνας δικός Σου, 

τον  σφραγίζει η παρουσία

και είναι η κάθε έξοδός Σου,

αίτιον για ευχαριστία…

Στο χωρίον , Γούρρι αφήνεις

πλούσιον το έλεος Σου

και θα καταγράψω, πάλιν

ο πανάθλιος το Φώς Σου…

Κόρην φέρνεις από πέρα

και αγκαλιάζεις ως Μητέρα,

τα παλιά τα τραύματά της,

γίνονται αιτία , χαράς της…

Στην καρδίαν τη λαβωμένη

δύναμη δίδεις να αντέξει.

Την φωνήν την κεκρυμμένη

ως Γιατρός θα επιστρέψεις…

Μάνα ούσα του Χριστού μας

δε μπορούσες  να αγνοήσεις,

της καρδίας τις αιτήσεις

και έδωσες αμέσως λύσεις…

Στα τεκνία που ζητούσαν

χώρο- γιατρικά και άλλα,

πλούσια δίδεις με ένα νεύμα,

να γινούν  και αυτά , μεγάλα…

Απειρόκαλη Μητέρα

Άνασσα μου  Συ, Υπερτέρα,

στις παρηγορίας τον θρόνον

πάλιν , δε με άφησες μόνον…

Άφησες ξανά σημάδι,

Αύγουστου ήταν θαρρώ, χάδι..

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής