Το Τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Αρτης

Loading...


Με τις διαδικασίες της εκλογής νέου συνεχίζεται σήμερα η Συνεδρίαση της .

Τα αποτελέσματα για το έχουν ως εξής:

1. Επίσκοπος Επιδαύρου Καλλίνικος 61
2. Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Ντούβαλης 27
3. Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρίκης 14