Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος: »Οσοι έχουν στοιχεία να τα πάνε στο ΣΔΟΕ»

Loading...


Λάβρος κατά όλων εκείνων που υπονοούν ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, έχει στους προσωπικούς του λογαριασμούς εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί η δήλωση:

Ἐπειδή ἐσχάτως γίνεται πολύς λόγος περί ὑπάρξεως ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ εἰς τούς προσωπικούς μου λογαριασμούς παρακαλῶ ὅπως οἱοσδήποτε Κληρικός ἤ λαϊκός ἔχει στοιχεῖα νά τά καταθέσῃ ἐπωνύμως εἰς τήν ΣΔΟΕ πρός περαιτέρω ἔρευναν.

Ἐπιφυλάσσομαι νά ἀσκήσω πᾶν νόμιμον δικαίωμα πρός προστασίαν τῆς προσωπικότητός μου καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑστεροφημίας μου.Ετικέτες