Οι εισφορές για τους ενοριακούς ναούς

Loading...


Για τις εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι ενοριακοί ναοί μιλάει σχετική εγκύκλιος της ΔΙΣ που απεστάλη πρόσφατα.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

«Ενημέρωσις περί των διά Νόμων και Κανονισμών οριζομένων εισφορών των Ιερών Ενοριακών Ναών»
Πρωτ. 5449
Αριθμ. Διεκπ. 2395 Αθήνα 11η Δεκεμβρίου 2012
.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εν όψει της συντάξεως του Προϋπολογισμού των Ιερών Ναών διά το έτος 2013 υπομιμνήσκομεν υμίν τας, υπό Νόμων και Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου, προβλεπομένας εισφοράς επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των Ιερών Ενοριακών Ναών κατά το άρθρον 6 του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και την απόδοσίν των συννόμως ως κάτωθι :
1.Υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου 7% επί των προϋπολογιζομένων,
2.Υπέρ του Μητροπολιτικού οικήματος 2% επί των προϋπολογιζομένων,
3.Υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε 7%,
4.Υπέρ της Αποστολικής Διακονίας 3%,
5.Υπέρ του Συνοδικού Μεγάρου 0,50% και
6.Υπέρ του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας 1%.

Ταύτα γνωρίζοντες υμίν, παρακαλούμεν διά την υφ’ υμών ενημέρωσιν των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ενοριακών Ναών της καθ’ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ