Εκκλησιαστική περιουσία: Από τα ξενοδοχεία και τα πάρκινγκ στη διάθεση της αγροτικής γης…

Loading...


Του Μάνου Χατζηγιάννη

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την αξία της εκκλησιαστικής περιουσίας. Αρκετές προοδευτικές δυνάμεις της Βουλής βάλουν συχνά πυκνά κατά της Ελλαδικής Εκκλησίας θεωρώντας την πλούσια και μάλιστα ζητούν να αναλάβει εκείνη τη μισθοδοσία των κληρικών.
Από την πλευρά της η ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας διατείνεται πως στην πράξη η περιουσία της δεν είναι και τόσο μεγάλη.
Οπως μάλιστα πρωτο το «Αγιορείτικο βήμα» είχε αποκαλύψει πλέον διαμηνύει πως είναι διατεθειμένη να μοιράσει προς αξιοποίηση την εκκλησιαστική γη.  Με την κίνηση αυτή προφανέστατα επιχειρεί να βρεθεί ένα βήμα πιο μπροστά από την κυβέρνηση όσον αφορά την προσφορά κοινωνικού έργου, ενώ παράλληλα τη στριμώχνει επικοινωνιακά αφού την καλεί να άρει τα εμπόδια προκειμένου να κάνει πράξη τη διάθεση της γης σε όσους επιθυμούν να τη δουλέψουν.
Ανατρέχοντας στο παρελθόν πάντως διαπιστώνει κανείς πως η εκκλησιαστική περιουσία έχει απασχολήσει πολλάκις την Μονή Πετράκη, αλλά το σκεπτικό δεν ήταν πάντοτε το ίδιο….
Κάποτε η Ελλαδική Εκκλησία διαβουλευόταν για την κατασκευή πάρκινγκ και ξενοδοχείων.

Σήμερα το «Αγιορείτικο βήμα» θυμίζει πως κατά τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο του 2001 και κατά τη συνοπτική ενημέρωση επί της πορείας των οικονομικών της Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος παρουσίασε τις αναπτυξιακές προτάσεις. Σε αυτές, όπως προαναφέρθηκε, γινόταν πολύς λόγος για πάρκινγκ και ξενοδοχεία προκειμένου να αξιοποιηθεί τοιουτοτρόπως η εκκλησιαστική περιουσία.

Μάλιστα αναφέρθηκαν τότε και συγκεκριμένοι χώροι και οικόπεδα τα οποία ζητούνταν για πάρκινγκ, αλλά επίσης και άλλοι χώροι προτεινόμενοι για ανέγερση ξενοδοχειακων μονάδων .

Ήτοι:

Για πάρκινγκ

« α. Εν Αθήναις:

1. Οικόπεδον (2.788 τ.μ.) επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λειτουργή ως χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

2. Οικόπεδον (1.368 τ.μ.) επί των Τρικάλων και Αιγίου (Γουδί). Εζητήθη διά πάρκιν.

3. Οικόπεδον (342 τ.μ.) επί της Ιουλιανού. Μικρόν, αλλ’ εις πυκνοδομημένην περιοχήν. Είναι δυνατόν ν’ αποδώση ως πάρκιν.

4. Οικόπεδον (381 τμ.μ) εις Κάτω Πατήσια. Ομοίως.

β. Εν Βουλιαγμένη:

1. Ο.Τ. 7 (εμβ. 17431 τ.μ.) εις κεντρικήν θέσιν, προσφερόμενον διά τον σκοπόν αυτόν.

2. Ο.Τ. 5 (5.658 τ.μ.). Ομοίως πλησίον και ξενοδοχείου.

3. Ο.Τ. 70 (2.283 τ.μ.). Χαρακτηρισμένον υπό του Δήμου ως χώρος σταθμεύσεως.

4. Ο.Τ. 75 (843 τ.μ.). Ομοίως.

Β. Εν Θεσσαλονίκη:

1. Οικόπεδον (888 τ.μ.). Λειτουργεί ήδη ως χώρος σταθμεύσεως και πρατήριον.

2. Οικόπεδον (535 τ.μ.). επί της οδού Ολύμπου. Προσφέρεται διά την χρήσιν αυτήν.

3. Οικόπεδον (581 τ.μ.) επί των οδών Φιλίππου, Χριστοπούλου και Δελμούζου. Έχει συνταχθή μελέτη διά πολυόροφον εστεγασμένον γκαράζ.

4. Οικόπεδον (1.490 τ.μ.) επί των οδών Τσιμισκή κ.λπ. Η εκμετάλλευσίς του γίνεται από την Ε.Κ.Υ.Ο ήδη.

Γ. Εν Πάτραις:

Οικόπεδον (626 τ.μ.) επί των οδών Όθωνος και Αμαλίας. Κεντρικόν, προσφέρεται διά την χρήσιν αυτήν.
Δύο εν επαφή οικόπεδα (576 τ.μ.) επί της Φαβιέρου.
Οικόπεδον (593 τ.μ.) επί των οδών Σαρανταπόρου και Π. Μελά.
Οικόπεδον (379 τ.μ.) επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης.
Τρία συνεχόμενα οικόπεδα (794 τ.μ.) επί τριών οδών Αγ. Διονυσίου κ.α. »

Για ξενοδοχεία

«Αξιοποίησις του εν Αθήναις (επί των οδών Δεινοκράτους – Ιατρίδου – Σουηδίας) εκκλησιαστικού ακινήτου διά της ανεγέρσεως ξενοδοχειακής μονάδος. Ενώπιον της Δ.Ι.Σ. (Συνεδρία ΙΖ´/11-1-2001) ο Μακαριώτατος Πρόεδρος έφερεν το θέμα, το οποίον απησχόλησεν την προεδρευομένην υπ’ Αυτού Συνοδικήν Επιτροπήν Οικονομικών (Συνεδρία 8 Ιανουαρίου 2001) και κατά το οποίον εν όψει της Ολυμπιάδος του 2004, εξεδόθη νόμος, αίρων την απαγόρευσιν ανοικοδομήσεως νέων ξενοδοχείων εις την περιοχήν Αττικής. Υπό την πίεσιν της υφισταμένης προθεσμίας υποβολής αιτημάτων (14 Φεβρουαρίου 2001), ενεκρίθησαν υπό της Δ.Ι.Σ., αι προτάσεις της Επιτροπής επί των Οικονομικών και ανετέθη εις την

Διά συντόνων ενεργειών της Ε.Κ.Υ.Ο. και διά την έγκρισιν όσων ακινήτων προσφέρονται διά τοιαύτην αξοιοποίησιν, υπεβλήθησαν τέσσαρες αιτήσεις δι’ ισάριθμα οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος διά των οποίων εζητείτο:

Έγκρισις καταλληλότητος οικοπέδου επί της οδού Δεινοκράτους εν Αθήναις διά την ανέγερσιν ξενοδοχειακής μονάδος πολυτελείας 750 κλινών.

Έγκρισις καταλληλότητος οικοπέδου επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης εν Αθήναις διά την ανέγερσιν ξενοδοχειακής μονάδος Α´ τάξεως 300 κλινών.

Έγκρισις καταλληλότητος οικοπέδου επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης εν Αθήναις διά την ανέγερσιν ξενοδοχειακής μονάδος πολυτελείας 350 κλινών.

Έγκρισις καταλληλότητος οικοπέδου επί της οδού Εθν. Αμύνης εν Θεσσαλονίκη διά την ανέγερσιν ξενοδοχειακής μονάδος πολυτελείας 300 κλινών.»

Από το 2001 μέχρι σήμερα κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και η κρίση περιέλουσε τα πάντα. Κι από τις συζητήσεις για πάρκινγκ και ξενοδοχεία του 2001, φτάσαμε στο λυκαυγές του 2012 η Εκκλησία να διαθέτει εκκλησιαστική γη σε όσους έχουν ανάγκη και να μιλά για κοινό ταμείο με την Πολιτεία. Αλλάζουν οι καιροί..