Προσοχή στον προσηλυτισμό της νεοπροτεσταντικής οργάνωσης «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»

Loading...


Προσοχή στον προσηλυτισμό της νεοπροτεσταντικής οργάνωσης «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» συνιστά η Εκκλησία της Ελλάδος. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: 

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για μία ακόμη χρονιά, σε συνέχεια προηγούμενων προση-λυτιστικών δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» προγραμματίζει μία ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 7», το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 και 17 Ιουλίου 2014, στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδι-κης. Η εν λόγω κίνηση, με πρόσχημα τη διανομή της Καινής Διαθήκης διανέμει ποικίλο υλικό προτεσταντικού χαρακτήρα ασυμβίβαστο με την Ορθόδοξη πίστη.

Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» αν και ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα θεωρεί την Ορθόδοξη πίστη ως «πνευματικά δεσμά αιώνων», όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως μέλη του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, δεν έχουν ανάγκη τις διάφορες νεοφανείς αιρε-τικές κινήσεις, ούτε τους διάφορους αυτοχειροτονημένους «κηρυκές» τους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.Ετικέτες